Naše služby

Co pro Vás můžeme udělat?

Proč využívat naše služby?

 • 1
  Zkracujeme dobu výpadků zařízení a pomáháme jim předcházet
  Naše služby jednoznačně umožňují zkracovat dobu výpadků (a odstávek), ale také slouží k jejich prevenci. Narovnáte-li svá data a budete-li se o ně nadále dobře starat, aby nedocházelo k jejich znehodnocování, umožní Vám to za pomoci naší služby jednoznačně průběžně zkracovat dobu výpadků a pomáhat v jejich prevenci.
 • 2
  Snižujeme náklady na správu a údržbu zařízení
  Naše služby jednoznačně umožňuje snižovat náklady na správu a údržbu zařízení. Narovnáte-li svá data a budete-li se o ně nadále dobře starat, aby nedocházelo k jejich znehodnocování, umožní Vám to jednoznačně za pomoci naší služby průběžně snižovat náklady na řízenou správu a údržbu zařízení.
 • 3
  Zvyšujeme bezpečnost při provozu zařízení
  Naše služby pomáhají jednoznačně zvyšovat bezpečnost při provozu zařízení. Narovnáte-li své popisné štítky na technologii a uvedete-li je do souladu s výkresovou dokumentací, umožní Vám to za pomoci naší služby jednoznačně průběžně bezpečnost při provozu zařízení a předcházet úrazům a nežádoucím provozním stavům.
 • 4
  Naše služby jsou komplexní
  Od projektu implementace, zpracování stávajících dat, průběžným on-line dohledem nad nově vytvářenými daty, servisem a údržbou dat, softwarovým řešením na míru včetně mobilní aplikace, implementace do stávajících ERP, EAM, CMMS a dalších systémů až po inteligentní popisné štítky.

...a přitom naše služba a náš systém není přímo CBM, EAM, ERP, TPM, TQM.... Ale všechny tyto systémy využívají námi vytvářená data...

Jak toho dosahujeme?

V průběhu více jak dvaceti let naší činnosti jsme vypracovali celou řadu opatření a postupů, jak naplnit výše uvedená hesla. Vyvíjíme vlastní softwarové systémy a nástroje, které nám v tom výrazně pomáhají. V neposlední řadě tvoří náš tým lidé, kteří jsou z oboru a naplňování těchto cílů je baví.

Naše společnost jako celek prochází neustálým vývojem směřujícím k vyřešení klíčových otázek:

Co všechno provozovatel zařízení v okamžiku výpadku potřebuje za data a informace, aby tento výpadek byl co nejkratší? Jaká jsou hlavní data, která chybí systémům na prevenci a predikci výpadků? Dala by se nějak vylepšit jejich forma a tedy použitelnost?

Tato data vytvoříme, nebo přepracujeme stávající data do podoby inteligentních dat, se kterými je možno následně efektivně pracovat. Dále zajistíme jejich trvalý servis a v neposlední řadě působíme v oblasti prevence, aby nová data již byla přímo k tomuto účelu použitelná.

Co myslíme těmito daty, jak je získáváme a zpracováváme a jak následně slouží zákazníkovi bychom Vám rádi prezentovali na nezávazné, osobní, cca půlhodinové schůzce.

Objednávka nezávazné prezentace

Rychlá poptávka nejčastějších služeb

Poptávám značení KKS (RDS-PP)

Poptávám Certifikaci KKS

Poptávám Metodiku KKS