Značení KKS a názvosloví

Nedílnou součástí kódu KKS je i plný technologický název (myslím teď název agregátu, neboli 2. stupně KKS). Zní to logicky, ale v praxi bohužel až příliš často narážíme na to, že jsou technologické názvy nevypovídající, často příliš stručné, občas strojově tvořené (což je nedostačující) často se v nich vyskytují duplicity, nemají jednotnou strukturu atd.

Někoho možná napadá otázka, proč se názvy zabývat, že KKS kód nám řekne vše a  že je pracné řádné a tedy i nákladné jednotné technologické názvy vytvářet. Jenže správný název může znamenat, že některé zařízení rychleji v databázi naleznete a tedy naleznete rychleji dokumentaci k zařízení, které je právě v poruše. Což znamená značné finanční úspory.

Dále Vám řádný název umožní jednoznačně identifikovat zařízení, a tím výrazně snižujete možnost záměny (správné názvy znamenají vyšší bezpečnost). My říkáme, že k přesné identifikaci zařízení je třeba – jednoznačný identifikátor (kód) zařízení, správný technologický název, dokument (dokumentace), kde se tento kód vyskytuje a popisný štítek na zařízení. Pokud všechny tyto 4 věci sedí, máte jednoznačnou identifikaci zařízení a tedy jste dosáhli daleko vyšší bezpečnosti při obsluze (opravě) zařízení.

Při opravách databází KKS jiných subjektů, které se k nám v naší praxi dostávají, narážíme např. na názvy „Uzávěr na výtlaku čerpadla“ (není z názvu poznat, o jaké čerpadlo se jedná (co a kam čerpá)). Dále např. názvy jako – „Potrubí demivody kotle K3“, které se v databázi 3x opakuje (tomu říkáme „duplicita názvu“), a vy nevíte, čím se tato potrubí liší nebo které je které. Nebo jsou pomíchány názvy plné a názvy zkrácené, české s anglickými atd. Neřízenou databázi KKS (na kterou systematicky nedohlíží Správce KKS, poznáte mimo jiné na první pohled tak, že v názvosloví panuje tzv. „lidová tvořivost“, tedy nejednotnost a občas i nejednoznačnost názvů.

Technologický název kódu KKS, tak jak to chápe a tvoří naše společnost, má jasnou strukturu (opakující se v rámci celé databáze), jasnou vypovídají schopnost (např. „Čerpadlo 2 zásobních nádrží chladící vody šnekových vynašečů popela kotle K3“), jedinečnou v rámci celé databáze (u paralelních čerpadel se např. název liší jen číslem čerpadla). Někomu se tyto názvy pak zdají dlouhé (my je vytváříme dlouhé maximálně 160 znaků). Proto to také nejsou názvy jediné…

Samostatnou kapitolou jsou tzv. „zkrácené technologické názvy“, které slouží k popisu zařízení na výkresech, k tvorbě popisných štítků nebo pro řídící systémy. Zkráceným technologickým názvům se budeme věnovat v naším příštím příspěvku.

Screenshot 2016-04-10 12.18.34

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.