KKS kód a normalizace

Z jakých norem KKS kód vychází a o jaké normy se opírá dnes?

Na základě jakých norem byl kód KKS postaven?

Kód KKS vznikl v Německu, vychází tedy z německé normalizace. V šedesátých letech 20. století společnost SIEMENS KWU na základně normy DIN 6779 (díl 1 a 2) vytvořila číselník (lexikon) kódů pro označování zařízení od úrovně „Systému“, přes úroveň „Agregátu“ až po úroveň „Provozního prostředku“. Tento nově vytvořený kód byl nazván – kódem KKS (Kraftwerk Kennzeichen System) (systém pro značení zařízení elektráren).

DIN 6779 Díl 1

Norma DIN 6779 (díl 1), ze které značení KKS vychází, jejíž poslední vydání vyšlo v roce 1995 byla v roce 2006 stažena a nahrazena normou ISO/TS 16952-1:2006 a ta byla v roce 2012 zrušena a nahrazena normou ISO/TS 81346-3:2012

DIN 6779 Díl 2

Norma DIN 6779 (díl 2), ze které značení KKS vychází, je doplňkovou normou k evropské normě EN 61346-1 a 2, která vyšla také jako ČSN EN 61346-1 a ČSN EN 61346-2 (tyto 2 ČSN normy platily do 1. 8. 2012) a byly nahrazeny normou ČSN EN 81346-1 (vycházející z IEC 81346-1:2009)Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla a ČSN EN 81346-2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd.

Zavedením požadavků na referenční označování v mezinárodních normách ISO a IEC (a tedy i v ČSN EN 81346) však došlo k tomu, že standardní KKS již nepokrývá všechny požadavky nových mezinárodních norem (od roku 2010 až 2012 dále) a nelze tento systém „rekonstruovat“.

Z výše uvedeného důvodu společnost VGB Essen iniciovala vypracování nového systému označování s názvem RDS-PP (Reference Designation System for Power Plants) a publikovala v roce 2007 normu DIN 6779-10. Společnost VGB Essen (správce číselníku KKS i RDS-PP) však doporučuje, aby na těch výrobnách, kde je značení KKS použito, nedocházelo k přeznačování na RDS-PP, a to ani v rámci retrofitů. Zavádění tohoto nového systému značení se obecně doporučuje až na nových zdrojích, viz zde.

DIN 6779-10 vyšla v roce 2008 jako ISO/TS 16952-10:2008 - Technical product documentation - Reference designation system - Part 10: Power plants. Ta byla v roce 2015 zrušena a nahrazena normou ISO/TS 81346-10:2015, která je nyní nejaktuálnější normou v záležitosti značení RDS-PP. Systému RDS-PP se naše společnost P.V.ENERGOSERVIS, s.r.o. rovněž věnuje. V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat.

Vývoj normalizace kódu KKS - od AKS ke KKS až ke kódu RDS-PP

zdroj VGB