Náš příběh

Jak jsme se dostali ke značení KKS a jak to bylo dál?

Příběh začíná na EPRU II

Náš příběh se značením KKS začíná v roce 1973, kdy se můj otec a zakladatel naší firmy poprvé setkal se značením KKS při výstavbě elektrárny Prunéřov II, na které se podílel. Značení KKS používal polský dodavatel - firma RAFAKO (stále existuje a stále staví skvělé kotle).

Firma RAFAKO měla značení KKS velmi dobře zpracované, zpracovávali velmi pěkná a přehledná technologická schémata, velmi dobře fungovala evidence změn. V průběhu výstavby se můj otec kromě značení KKS naučil i polštinu.

Na elektrárně Prunéřov II po dokončení její výstavby můj otec pracoval až do roku 1991, kde sloužil jako mistr MaR a měl v týmu více jak 30 lidí.

Rok 1992 - založení naší firmy

V roce 1992 můj otec založil naší firmu s názvem - Přemek Veselý, P.V.Energoservis. Mezi prvními zakázkami naší firmy byly různé projektové práce od malých, až po Prováděcí projekt výměny řídících systémů bloků 22 a 24 elektrárny ČEZ a. s., Tušimice II za systém Procontrol P firmy ABB KWL GmbH, který byl kompletně zpracován samozřejmě v kódu KKS.

V letech 1994 až 1997 byl pro nás stěžejní projekt pro japonskou společnost Chiyoda Corporation, které jsme v průběhu celé výstavby Odsiřovací jednotky elektrárny Tušimice II zajišťovali servis značení KKS. Spolupráce s japonským dodavatelem byla pro nás velice cennou zkušeností, ze které těžíme dodnes.

 

Období vodních elektráren

V následujících letech 1997 až 2001 jsme zpracovávali zcela zásadní projekt značení KKS celé Vltavské kaskády pro společnost ČEZ, a.s. vodní elektrárna Štěchovice.

Zpracováno bylo značení KKS strojní, stavební elektro a MaR všech 14 vodních elektráren. Vytvořili jsme i novou dokumentaci skutečných stavů - nová technologická schémata, dispoziční schémata podlaží elektráren, nová jednopólová schémata. Některé z těchto elektráren jsme i fyzicky kódy KKS označili "na místě", tedy přímo popisnými štítky na technologii.

Vzpomínáme na úžasné okolí těchto elektráren, čisté provozy a milé zaměstnance!

Další v pořadí byl Alpiq

V roce 1999 jsme začali zavádět značení KKS u společnosti NRG Energetický provoz Kladno, nyní Alpiq Generation (CZ), s.r.o. Teplárnu jsme označili kompletně včetně distribucí Poldi, Koněv, Dříň.

Následně jsem stejným způsobem zpracovali i teplárnu Zlín, která nyní rovněž patří do skupiny Alpiq. U teplárny Zlín jsme komplentě zdokumentovali a ve značení KKS označili kompletně i distribuci tepla po městě.

Servis a údržbu značení KKS děláme u společnosti Alpiq dodnes za pomoci našeho systému ED Manager, kde propojujeme značení KKS s dokumentací do podoby databázové interaktivní dokumentace dostupné přes web. V současné době je Alpiq náš nejstarší zákazník o kterého trvale pečujeme už více jak 20 let.

...stále naším zákazníkem

Pak přišla Dalkia

V roce 2004 jsme začali zpracovávat značení KKS u společnosti Dalkia ČR, a.s. (nyní Veolia Energie ČR, a.s.) a to opět plošně u všech 13 hlavních výroben této společnosti.

Servis a koordinaci značení KKS u této společnosti děláme pro všechny investiční akce trvale, provádíme Certifikaci značení KKS dodavatelské dokumentace z hlediska shody s Metodikou KKS a ED objednatele, a to již před realizací příslušného díla, kdy kontrolujeme a certifikujeme prováděcí projekt. Následně vždy certifikujeme také dokumentaci skutečného provedení a výsledné databáze a databázovou dokumentaci zanášíme na datové servery této společnosti.

Servis a údržbu značení KKS a elektronické dokumentace děláme u společnosti Veolia Energie dodnes za pomoci našeho systému ED Manager, kde propojujeme značení KKS s dokumentací do podoby databázové interaktivní dokumentace dostupné přes web. U této společnosti působíme již více jak 15 let.

...stále naším zákazníkem

V dalších letech jsme začali pečovat o značení KKS (nebo RDS-PP) těchto společností:

ČEZ, a.s. OJ Trmice

Ško-Energo, s.r.o.

SAKO Brno, a.s.

Teplárna Otrokovice, a.s.

Příbramská teplárenská, a.s.

7 Engineering, s.r.o.

Ostrovská teplárenská, a.s.

Veolia Energia SK, a.s.

Sagat Energy Ltd.

Sev.en EC, a.s.

Pražské služby, a.s.

C-bau, s.r.o. (SK)

OLO, a.s. (SK)

SUEZ CZ, a.s.

ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.

2014 - P.V.Energoservis, s.r.o.

V červenci roku 2014 jsme založili společnost P.V.Energoservis, s.r.o. K datu 3. 2. 2015 byl dokončen převod původní firmy "Přemek Veselý, P.V.Energoservis" do této nové společnosti.