Proč používat kód KKS?

Proč používat jednotný systém značení KKS?

Jednotná evidence zařízení

Zavedení systému značení technologických zařízení KKS umožní vytvoření jednotné databáze veškerého výrobního i nevýrobního zařízení a stavebních objektů celého závodu - včetně distribuce energií. Závodem je zde myšlena energetická výrobna - elektrárna, teplárna, spalovna, nicméně Toto značení lze úspěšně použít např. i ve vodohospodářských podnicích, výrobnách porobetonu apod.

Opora v evropské normalizaci

značení KKS je technologicky orientovaný systém značení, vycházející ze zásad evropské normy ČSN EN 81346-1 (Zásady strkturování a referenční označování). Více se o normách, ze kterých kód KKS vychází a o jejich dalším vývoji dočtete zde.

Mezinárodně uznávaný standard

Systém KKS je mezinárodně uznávaný standard a to nejen v Evropě. Jeho použití je možné dosledovat napříč Evropskou unií (v Německu, Polsku, Maďarsku, Rakousku, ale např. i na Islandu), dále pak např. v Americe, Austrálii, Novém Zélandu atd. V energetice je značení KKS to, co angličtina na internetu, nebo latina u lékařů - mezioborový mezinárodní dorozumívací jazyk (kód).

Jednotný číselník v rámci investiční výstavby

Systém KKS Vám umožní pomocí Metodiky KKS sjednotit značení a způsob tvorby dokumentace v rámci všech Vašich dodavatelských firem a jejich subdodavatelů, ať už jsou z ČR, nebo ze zahraničí. Jednotné značení v dodavatelské dokumentaci, nezávislé na konkrétním subdodavateli, značně usnadňuje vlastníkovi zařízení práci s dokumentací jako takovou a umožňuje použít jednotný číselník zařízení např. pro řízení aktiv - Asset management

Hodnota dokumentace

Zavedení jednotného systému KKS zvyšuje podstatně užitnou hodnotu dokumentace jako součásti nehmotného majetku podniku.

Rozšířenost v ČR

V České republice je systém KKS již značně rozšířený. Používá ho zejména ČEZ, a.s., Veolia Energie ČR, a. s., Alpiq Generation (CZ), s.r.o., ŠKO-Energo, s.r.o., Plzeňská teplárenská, a.s., Příbramská teplárenská, a.s., SAKO Brno, a.s. a mnozí další.

Strukturované značení

Systém KKS díky svému jednotnému formátu a pevně dané struktuře umožňuje snadné databázové zpracování, automatickou strojovou verifikaci, a snadné filtrování záznamů. Orientace na funkci zařízení, princip kauzality v KKS umožňuje vytvářet velmi efektivně dokumentaci orientovanou na funkci zařízení.

Podpora systémů řízení jakosti

Systém KKS je ve shodě se systémy řízení jakosti ISO 9000 a systémy environmentálního managementu ISO 14000.